macewa przy darłowskim Kościele Mariackim pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny